Regler


Generelle Arrangementsregler – Rogaland BDSM Klubb


Dette er de generelle reglene for Rogaland BDSM klubb. Det kan bli utarbeidet av styret, egne regelverk for spesielle arrangementer sånn som hytteturer, fotodager og lignende. Disse skal følges på lik linje som generelle arrangementsregler og vedtekter.

Vi leser ikke opp reglene på de diverse arrangementene som arrangeres i regi av Rogaland BDSM klubb. Det er forventet at deltakere har satt seg inn i disse.

I tillegg til regelverket her nevnt er det forventet at man forholder seg til normal folkeskikk! Ved oppførsel som skaper direkte konflikt eller mistrivsel, kan det få øyeblikkelige og/eller videre konsekvenser.

  1. Aktiviteter skal alltid forholde seg innenfor Norsk lov.

  2. Det oppfordres til lek og aktiviteter på Rogaland BDSM klubbs sine arrangement. All aktivitet skal uansett være frivillig.

  3. På Rogaland BDSM klubbs arrangementer gjelder kodeordene (rød for full stopp og rosa/gul for pause) for all lek. Vi er pliktig til å gripe inn om deltakere i lek ikke respekterer dette. Styret sine medlemmer forbeholder seg også retten til å gripe inn i lek som etter styremedlemmets oppfatning ikke anses som sikker. Styremedlemmets avgjørelse skal respekteres. Om deltagere på arrangementet opplever noe som ubehagelig kan en ta kontakt med ansvarlig/styremedlem.

  4. Man skal ikke forstyrre andres aktiviteter. De som leker har enerett til å gi tillatelse for deltakelse, og man skal respektere et nei. SM setter ofte sterke følelser i sving og man er ekstra sårbar for flåsete kommentarer under lek.

  5. Det er ikke tillatt å berøre en person som du ikke har samtykke fra.

  6. Man mister lett dømmekraften når man har drukket. Om du skal utøve noen form for SM-aktivitet på RBK sine arrangementer, er det et krav at du ikke er mer enn lett påvirket av alkohol. Det må gjerne nytes alkohol, men åpenbart beruset og/eller sjenerende deltagere vil bli snakket til og kan risikere bortvisning.

  7. All taking, bruk og publisering av bilder/opptak/lydopptak skal godkjennes av involverte parter og ansvarlig/styremedlem hver gang og det skal skje på avtalt plass. Tillatelsen gis individuelt i hvert tilfelle.

Regler for hyttetur


Etter vedtektene kan styret etablere egne regler for sær arrangement og her er de som gjelder hytteturer.
På Rogaland BDSM klubbs arrangementer gjelder kodeordene (rød for full stopp og rosa/gul for pause) for all lek. Vi reagerer om deltakere i lek ikke respekterer dette. Styret forbeholder seg også retten til å gripe inn i lek som etter styrets oppfatning ikke anses som sikker. Styrets avgjørelse skal respekteres. Om deltagere på turen opplever noe som ubehagelig kan en ta kontakt med vakten.


Ved avslag på forespørsel om lek skal man respektere et nei, masing er uhøflig. Alle parter i lek skal være samtykkende.


Man skal ikke forstyrre andres aktiviteter. De som leker har enerett til å gi tillatelse for kommentarer eller deltakelse, og man skal respektere et nei. Husk at kommentarer, berøring og nærhet kan være forstyrrende.


Det er ikke tillatt å klå på en person som du ikke har samtykke fra.


Man mister lett dømmekraften når man har drukket. Om du skal utøve noen form for SM-aktivitet på RBK sine arrangementer, er det et krav at du ikke er mer enn lett påvirket av alkohol. Det må gjerne nytes alkohol, men åpenbart beruset og/eller sjenerende deltagere vil bli snakket til og kan risikere bortvisning.


All bruk av narkotika er forbudt på Rogaland BDSM sine arrangementer.


Bruk av pc, nettbrett, mobil skal ikke skje etter kl 17 i fellesområdet med mindre det er godkjent av turens vert/vertinne på hytteturene.


Man rydder opp etter seg selv gjennom turen.


Røyking foregår utendørs på angitt plass. Røyksneiper og snusposer/snus rester skal hives i søpla eller i askebeger.


All bruk av kamera skal godkjennes av modell og vert/vertinne hver gang det evt. skal tas bilder og det skal skje på angitt plass.


Husoppgaver som er tildelt er personlige og kan ikke gis vekk til andre, evt bytte skal klareres med vert/vertinne.


Man rydder opp etter seg etter lek, alt skal rengjøres. Søppel og evt kondom kastes i søpla.


Det som skjer på turen skal ikke spres til de som ikke deltok, dette for å ivareta diskresjon. Om du ønsker å dele noe må det være om egen aktivitet hvor andre deltagere ikke gjenkjennes. Egen partner unntas regel om navn  så fremt de er medlemmer av Rogaland BDSM klubb eller samarbeidsforening. Velger man å dele noe med sin partner på denne måten, står den som deler det ansvarlig for at informasjonen ikke blir delt videre til uønskede parter.


Om du opplever noe negativt, ta dette opp med de involverte. Ved behov, ta eventuelle problemer opp med en vakt eller et styremedlem som kan fungere som "megler". Du skal ikke omtale problemet, eller den negative situasjonen, til personer som ikke var til stede i utgangspunktet.


Man skal verne om deltakernes privatliv og med det ikke gå inn på en annen deltakers soverom uten særskilt tillatelse. Man skal heller ikke låne andre deltakeres eiendeler uten lov.


FOKUSER PÅ TILLIT, RESPEKT, TRYGG SM, TRYGG SEX.