Media

Journalist? Skribent? Student?


Vi har tidlegare gitt intervju av både journalistar og studentar. Det gjer vi med glede. Vi meiner det er viktig å spreie kunnskap om BDSM og menneske i miljøet. Anten det er for nysgjerrige som vil finne meir ut om seg sjølv, eller menneske som ikkje har kunnskap om dette i det heile. BDSM er normalt og bør ikkje lenger vere tabu eller fordomsfullt.


Alle førespurnadar frå media e.l. er velkomne og rettast til vår leiar: leiarrbk@gmail.com