Arrangementregler

Generelle Arrangement regler – Rogaland BDSM Klubb

 

1.Rogaland BDSM klubb har både åpne og lukkede arrangementer, det vil fremkomme i invitasjonen om det er et åpent eller lukket arrangement og om det er åpent for samarbeidsforeninger.

 

2.Åpne arrangementer krever ikke medlemskap. Lukkede arrangementer krever medlemskap hos Rogaland BDSM klubb eller samarbeidsforeninger om det er åpent for det. Alle arrangementer krever påmelding.

 

3.Adressen til lukkede arrangementer oppgis til påmeldte deltakere som oppfyller vilkårene for deltakelse.

 

 

4.Aktiviteter skal alltid forholde seg innenfor Norges lover.

 

5.Det oppfordres til lek og aktiviteter på Rogaland BDSM klubbs sine fester. All aktivitet skal uansett være frivillig, denne regelen er absolutt.

 

6.På Rogaland BDSM klubbs sine arrangementer gjelder kodeordene rød for full stopp og rosa/gul for pause. Vi skal reagere om deltakere i lek ikke lytter til kodeord brukt på våre arrangementer. Styret forbeholder seg retten til å gripe inn i lek som etter sines oppfatning er av graverende art. Styres avgjørelse skal respekteres.

 

7.Man skal ikke forstyrre andres aktiviteter. De som leker har enerett til å gi tillatelse for kommentarer eller deltakelse og man skal respektere et nei. Husk at kommentarer, berøring og nærhet kan være forstyrrende.

 

8.Det å berøre en person eller som du ikke har tillatelse fra er ikke greit.

 

9.Det må gjerne nytes alkohol på våre fester, men fyll godtas ikke. Hensikten er å opprettholde trivsel og deltagere som oppleves som synlig beruset og eller sjenerende vil bli snakket til. Man rydder opp etter seg selv mens festen pågår.

 

10.Det er ikke ønskelig med kamera og mobiler på våre fester. Ønsker du å ta bilder må dette klargjøres med modell og en i klubbens styre. Mobilbruk skal ikke sjenere andre.

 

11.Dette er de generelle reglene for Rogaland BDSM klubb. Det kan bli utarbeidet av styret, egne regelverk for spesielle arrangementer sånn som hytteturer, fotodager og lignende. Disse skal følges på lik linje som generelle arrangementsregler og vedtekter.

 

12.Brudd på disse regelene kan få konsekvenser.

 

Disse ble vedtatt den 20.2.2016